Σαμιακές Μελέτες (τόμος 9ος)   Ευρετήριο τόμων 1 έως 8

Κατηγορία:
Λήμμα:
Λ ή μ μ α Π α ρ α π ο μ π ή

Πρόλογος του συγγραφέα [»]
[X]
Αλκιβιάδης Δημητρίου
  • Από το 1993 άρχισε να εκδίδεται, κάθε δυο χρόνια, το περιοδικό «Σαμιακές Μελέτες» με χρηματοδότηση του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου».
  • Εκδόθηκαν συνολικά εννιά τόμοι. Οι πρώτοι οκτώ, με καθαρά επιστημονικά περιεχόμενα διαφόρων εκάστοτε συνεργατών, που αφορούσαν αποκλειστικά τη Σάμο. Σύνολο σελίδων 4.750 (μέσος όρος περίπου 600 σελίδες έκαστος).
  • Ο σημερινός τόμος, εντασσόμενος σαν ο ένατος των Σαμιακών Μελετών, είναι αποδελτίωση των προηγουμένων οκτώ.
  • Κρίθηκε πολύ χρήσιμο, αν όχι απαραίτητο, να αποδελτιωθούν τα περιεχόμενα των οκτώ τόμων ώστε να γίνει ευχερέστερη η «είσοδος» κάθε ενδιαφερόμενου μελετητή.
  • Η «τομή» αυτή γίνεται αναγκαστικά λόγω της αποχώρησής μου από τα καθήκοντα του προέδρου της «Επιτροπής Σαμιακών Μελετών». Αιτία η ηλικία αλλά κυρίως η υγεία.
  • Εύχομαι το περιοδικό να συνεχίσει την έκδοσή του με ακόμα καλύτερες επιδόσεις και σε ποιότητα και σε αντοχή σε χρόνο.
  • Αθήνα Φεβρουάριος 2011
  • Άλκης Δημητρίου
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου"
© 1993 - 2024  Αλκης Δημητρίου