Όψεις της νεότερης Ιστορίας της Σάμου  μέσα από το Σαμιακό Τύπο (1895 έως 1941)

Εφημεριδα:
Συγγραφέας:
Ενότητες:
Ετος:

Πρόλογος του συγγραφέα [»]
Αλκιβιάδης Δημητρίου
  • Η αρχική ιδέα είχε σαν στόχο την αποδελτίωση θεμάτων που αφορούσαν στα Δημόσια Έργα γενικά και στο πώς παρουσιάστηκαν αυτά στο Σαμιακό Τύπο της εποχής, συγκεκριμένα από το 1895 μέχρι το κομβικό σημείο της έναρξης του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή μέχρι το 1941. Η επιλογή αυτή σίγουρα επηρεάστηκε από το επάγγελμά μου, του πολιτικού μηχανικού. Όμως, προχωρώντας, μπήκα στον πειρασμό να αποδελτιώσω και θέματα που αφορούσαν στον τρόπο εξέλιξης και ανάπτυξης και άλλων τομέων της ζωής του τόπου.
  • Η έρευνα περιορίστηκε σε τομείς που χονδρικά μπορούν να καταταγούν σε τριάντα μεγάλες κατηγορίες: Αμπέλι, Αρχαιολογία, Βιομηχανία-Βιοτεχνία, Δημόσια έργα, Διαφήμιση, Διάφορα, Ελιά-Λάδι, Εξαγωγές, Εργοστάσια, Ηγεμονία, Ηλεκτροφωτισμός, Ιστορία, Καπνός, Κρασί-Οινοποιία, Κτηνοτροφία, Λαθρεμπόριο, Λαογραφικά, Μετανάστευση, Μονοπώλιο–Regie, Σηροτροφία, Σιγαρέτα, Στατιστικά στοιχεία, Συνδικαλισμός, Συνεταιρισμοί, Τοπογραφία, Τράπεζες, Τροχιόδρομος, Τσιγαρόχαρτο, Φορολογία, Φυλλοξήρα. Δεν αποδελτιώθηκαν θέματα που αφορούσαν στην πολιτική γενικά.
  • Η κατηγορία με τον τίτλο «Διάφορα» (435 λήμματα) δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη ομάδα λημμάτων, όπως οι υπόλοιπες. Όμως αποδελτιώθηκε για να εντοπιστούν λήμματα που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον χωρίς να είναι ενταγμένα σε ιδιαίτερες κατηγορίες. Θέλω να σημειώσω εδώ πως στην κατηγορία αυτή έχουν περιληφθεί και λίγα λήμματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του αποδελτιωτή. Π.χ. μερικά αφορούν τους Μαυρατζαίους (τόπος καταγωγής του) ή πολύ λίγα αλλά χαρακτηριστικά τοπικά γεγονότα που κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν μια που αποδελτιώθηκαν.
  • Τελικά θέλω να σημειώσω πως, αν εξαιρέσει κανείς μικρό ποσοστό υλικού που αφορά σε αρχεία του Π. Ι. Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου, το μέγιστο μέρος αποδελτιώθηκε από τα αρχεία των Γ. Α. Κ. Σάμου.
  • Καταθέτω εδώ τις ευχαριστίες μου για τη συμπαράσταση των ανθρώπων της υπηρεσίας των Γ. Α. Κ. Σάμου και καλών φίλων Χρήστου Λάνδρου, που προΐσταται της υπηρεσίας, και Αγγελικής Χατζημιχάλη αλλά και της πάντα πρόθυμης Όλγας Φακάρου. Ευχαριστίες οφείλω και στον (τότε) Δ/ντή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου, επίσης καλό φίλο, Αντώνη Βογιατζή.
  • Άλκης Ν. Δημητρίου
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου"
© 1993 - 2024  Αλκης Δημητρίου